Salafija

Salafija

Sunday, July 3, 2016

Kada tikėtis Leylat-ul-Kadr (Lemties skyrimo nakties)?


Autorius Ibn Taimijah رحمه الله

(Vertimą į Anglų Kalbą darė Abu ‘Abdillah Ovais Al-Hašimi)

Islamo Šeichas Ibn Taimijah (lai Allaah būna jam gailestingas) buvo paklaustas apie Lemties skyrimo naktį ( Leylat ul Kadr) tuo metu, kai jis buvo įkalintas Al-Džabal pilyje. Jis atsakė: (1)

Visa šlovė priklauso Allāh. Lemties skyrimo naktis būna vienoje iš dešimties paskutiniųjų Ramadano mėnesio naktų. Apie tai yra autentiškai perduota iš Pranašo (صلى الله عله وسلم). Jis pasakė, kad tai būna vienoje iš dešimt paskutiniųjų Ramadano naktų.(2)

Ir tai nutinka vienoje iš nelyginių naktų (iš tų dešimties paskutiniųjų). Tačiau nelyginės naktys gali būti pagal tai, kas jau praėjo – tokiu atveju jos siekti reikia 21-ą, 23-ią, 25-tą, 27-tą ir 29-tą naktimis. Taipogi (nelyginės naktys) gali būti pagal tai, kiek dar liko (mėnesio), kaip kad Pranašas (صلى الله عله وسلم) pasakė:

(Ieškokite jos paskutiniosiose dešimt naktų), kai lieka devynios (naktys), kai lieka septynios, kai lieka penkios arba kai lieka trys. (3)  

Remiantis tuo, jei mėnuo yra 30 dienų trukmės, šios (nelyginės likusios naktys) atitinka (dešimčiai paskutiniųjų) lyginių naktų (skaičiuojant nuo mėnesio pradžios): 22-oji yra kai lieka devynios, ir 24-oji naktis yra kai lieka septynios. Ir tai yra kaip Sa’id Al-Khudri paaiškino autentiškame chadise. (4)  Ir tai yra  kaip Pranašas (صلى الله عله وسلم) vedė maldas mėnesio bėgyje.
Ir jei mėnuo trunka 29 dienas, tada (skaičiuojant naktis, kurios) dar liko, duoda tokį patį rezultatą kaip ir skaičiuojant pagal tai, kas jau praėjo.*

Tokiu atveju, tikintysis turėtų siekti (Lemties skyrimo nakties) visose paskutiniųjų 10 naktų, kaip kad Pranašas (صلى الله عله وسلم) ir pasakė:

Ieškokite jos paskutiniosiose 10-tyje naktų.(5)


* Lentelė parodo, kaip Leylat ul Kadr (Lemties skyrimo naktis) gali būti bet kurią iš paskutiniųjų dešimties mėnesio naktų, remiantis perdavimais apie jos (Leylat ul Kadr) ieškojimą paskutiniosiose dešimt mėnesio naktų pagal tai, kas jau praėjo arba kiek dar liko, nes mes nežinome ar mėnuo bus 29-ių dienų ar 30-ies. 

nta Ramadano Diena
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
nta Naktis nuo mėnesio pradžios
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Likusios Naktys/
29-ių dienų mėnuo
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Likusios Naktys/
30-ies dienų mėnuo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(1) Ibn Taimijah b. Abd Al-Halim. Madžmū Al-Fatavua, 25:153, 154. 3-čias leidimas 2005. Dar Al-Vuafa, Al-Mansūrah, Egiptas.
(2) Užrašė Al-Bukchari ir kiti.
(3)  Užrašė Al-Bukchari, žiūrėti jo skyrių ‘Ieškoti Leylat ul Kadr nelyginese paskutiniosiose dešimt naktų’.
(4)  Užrašė Muslim, Abu Davūd ir kiti.
 Al-Bukchāri

Ibn Taimijah, Achmad b. ‘Abd Al-Chalym. Madžmū’ Al-Fatāvuā. 2004. Karaliaus Fahd Kilniojo Korano Spaustuvė, Al-Madīna, Saudo Arabija.Skyrius Nr. 43 - Sakymas: „Jei Allah panorės ir jei tu panorėsi" (arba „Su Allah Valia ir su tavo“)
Kutailah رضي الله عنه perdavė:

Atėjo žydas pas Pranašą صلى الله عليه وسلم ir tarė: „Jūs (musulmonai) priskiriate lygiaverčius Viešpačiui, kai sakote „jei Allah panorės ir jei tu panorėsi.“ Jūs taip pat sakote „vardan Ka'bos“ (prisiekinėdami). Dėl to Pranašas صلى الله عليه وسلم įsakė jiems, kad šie prisiekinėdami sakytų „vardan Ka'bos Valdovo“. Jis صلى الله عليه وسلم taip pat jiems liepė sakyti „jei Allah panorės, o tik tada, jei Muchamedas panorės“. “ [1]

(Perduota An-Nasā'ī, kuris autorizavo chadisą autentišku - sachych)

Tauchydo svarba skyriui

Šio skyriaus tema yra įtraukta į skyrių (Nr. 41), kuriame buvo nagrinėjama Korano aja „Tai nepriskirkite lygiaverčių Viešpačiui...“ (Sūra Al-Bakara 2:22). Mes jau parodėme jo aktualumą Tauchydui.

Kutailah

Kutailah Bint Saijfy Al-Džiuhanijjah yra kompanionė.

Žodžių reikšmės ir frazės


 • „Jūs (musulmonai) priskiriate lygiaverčius Viešpačiui“ reiškia, kad kai kurie musulmonai atlieka mažojo politeizmo veiksmus.


 • „Jei Allah panorės ir jei tu panorėsi - toks posakis duoda suprasti, kad yra priskiriami lygiaverčiai partneriai Viešpačiui Jo sprendimuose (valioje).


Bendra chadiso reikšmė

Žydas pranešė Pranašui (صلى الله عليه وسلم), kad kai kurie musulmonai atlieka specifinius mažojo politeizmo veiksmus, ištardami tam tikras frazes, vedančias į jį (politeizmą). Pranašas (صلى الله عليه وسلم) patvirtino tai, ką žydas jam pranešė, todėl jis (صلى الله عليه وسلم) nurodė musulmonams prisiekti tiktai Allah vardu, o taip pat liepė jiems sakyti „jei Allah panorės, tada - jei tu panorėsi, nes tarno valia (norai) yra priklausomi nuo Allah Valios.

Chadiso aktualumas skyriui

Chadisas iliustruoja, kad frazė „jei Allah panorės ir tu panorėsi yra posakis, vedantis prie mažojo politeizmo.

Išvados:


 • Posakis „Jei Allah panorės ir tu panorėsi yra posakis, iššaukiantis mažąjį politeizmą. Taip pat prisiekinėjimas kažkuo kitu nei Allah yra laikomas mažuoju politeizmu, kadangi Pranašas (صلى الله عليه وسلم) patvirtino, ką jam žydas sakė. Žydams yra pažįstami mažojo politeizmo veiksmai.


 • Musulmonai turėtų bandyti rimtai suprasti kalbėtojo tikrąsias intencijas (tikruosius ketinimus) - ar jos motyvuojamos jo paties norais (užgaidomis, troškimais), ar ne.


 • Musulmonai yra skatinami priimti tiesą, netgi jeigu ji sakoma ir tų asmenų, kurie nėra islamo religijos pasekėjai.


 • Mažasis politeizmas neišmeta musulmono iš islamo rėmų.

 • Musulmonai privalo susilaikyti nuo žodžių ir frazių, kurie prieštarauja islamiškai monoteizmo doktrinai bei vartoti kitus žodžius, kuriuose nebūtų partnerystės susiėjimo su Allah.

 • Jeigu islamo mokslininkas paskelbia kažkokį dalyką draudžiamu, jis pasiūlo, kuo tai pakeisti, jeigu yra tokia galimybė.


 • Draudimas prisiekti kitų, nei Allah, vardais, yra toks bendras, kad į jį įeina ir prisiekimas Ka'ba, kuri yra Šventasis Allah Namas (Būstas) Žemėje.


 • Chadisas įrodo absoliučios Allah Valios tikrumą ir tai, kad kiekvienas Allah tarnas turi savo individualią valią. Tačiau žmogaus valia be abejonės priklauso nuo Allah Valios.
*****

Ibn Abbas (رضي الله عنه) perdavė:

Žmogus tarė Pranašui (صلى الله عليه وسلم): „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi. Į tai Pranašas (صلى الله عليه وسلم) atsakė: „Ar tu mane laikai lygiaverčiu Viešpačiui? Sakyk: jei tik Allah panorės. [2]

(Perdavė An-Nasā'ī)

Žodžių ir frazių reikšmės


 • Ar tu mane laikai lygiaverčiu Viešpačiui yra retorinis klausimas pamąstymui.


 • (Laikyti) lygiaverčiu reiškia priskirti Viešpačiui partnerystę.


Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (صلى الله عليه وسلم) išreiškia nepritarimą Allah valios poravimui su kitų, naudojant jungtuką „ir, nes taip išreiškiama lygiavertė partnerystė tarp Allah ir Jo sukurtos būtybės. Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pareiškė, kad absoliuti valia priklauso Vienam Allah.

Chadiso aktualumas skyriui

Tokių frazių kaip „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi sakymas yra laikomas lygiavertiškumo priskyrimo Viešpačiui veiksmu ir yra draudžiamas remiantis šia (Korano) eilute:


„...tai nepriskirk lygiaverčių Viešpačiui, kai žinai (kad nėra nieko panašaus į Jį)“. (Sūra Al-Bakara 2:22)

Išvados


 • Draudžiama vartoti tokius posakius kaip „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi bei panašius į juos, kuriais Viešpačiui priskiriama partnerystė.


 • Asmuo, kuris priskiria lygiaverčius Viešpačiui (netgi mažojo politeizmo forma) yra laikomas tokiu, kuris priskiria konkurentus (ar varžovus) Jam.


 • Musulmono pareiga yra atmesti ir paneigti blogį.


 • Allah Pasiuntinys (صلى الله عليه وسلم) apsaugojo islamo monoteistinę doktriną nuo išdarkymo ir užkirto visus kelius į politeizmą.*****

At-Tufail, A'išos motinos brolis, papasakojo:

Aš sapnavau, kad atėjau pas grupę žydų ir tariau jiems: „Jūs iš tiesų būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte, kad Ezra (Uzair) yra Allah sūnus. Tada jie man atsakė: „Jūs, musulmonai, taip pat būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte: „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui. Po to aš prasilenkiau su krikščionimis ir tariau jiems: „Jūs iš tikrųjų būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte: „Mesijas (Jėzus) yra Allah sūnus. Tai jie man atsakė: „Jūs (musulmonai) irgi būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte:  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui. Kitą rytą aš papasakojau apie savo sapną keliems asmenims ir nuėjęs pas Pranašą (صلى الله عليه وسلم) papasakojau ir jam. Jis paklausė manęs: „Ar tu kam nors jau sakei apie tai? Aš atsakiau: „Taip. Vėliau Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pašlovino Allah ir pravedė pamokslą tardamas: „At-Tufail susapnavo sapną, apie kurį jis pasipasakojo kai kuriems iš jūsų. Jūs tvirtindavote, ir niekas manęs nuo to tvirtinimo draudimo nestabdė, tik tas ir tas (t.y. drovumas). Todėl nesakykite: „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui, bet sakykite „Panorėjus Allah'ui Vienam. [3]

(Perduota Ibn Mādža)

At-Tufail

Pilnasis chadiso perdavėjo vardas yra At-Tufail Ibn Abdullāh Ibnul-Hārith Ibn Sakhbarah Al-Azdī. Jis buvo vienas iš Pranašo (صلى الله عليه وسلم) kompanionų ir jis perdavė tik šį chadisą. Lai Allah būna patenkintas juo.

Žodžių ir frazių reikšmės


 • Jeigu nesakytumėte, kad Ezra (Uzair) yra Allah sūnus reiškia: jūs būtumėte nuostabūs žmonės, jei nevykdytumėte politeizmo priskirdami Ezrą Dievui kaip sūnų. Žydai vadino Ezrą „Allah sūnumi, nes jis mintinai mokėjo Torą, ar dėl to, kad buvo sakoma jam esant pranašu. 


 • Jeigu nesakytumėte  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui reiškia: žydai ir krikščionys At-Tufail sapne ginčijosi su juo dėl šio posakio, kurio vartojimas yra kai kurių musulmonų atliekamas mažasis politeistinis veiksmas.


 • Jeigu nesakytumėte: „Mesijas (Jėzus) yra Allah sūnus reiškia, kad krikščionys atlieka politeizmą priskirdami Jėzų, Marijos sūnų, kaip sūnų Dievui, remdamiesi tuo, kad Jėzus gimė be tėvo.


Bendra chadiso reikšmė

Šiame chadise At-Tufail (رضي الله عنه) teigia susapnavęs, kad prasilenkė su grupėmis žydų ir krikščionių, kuriuos jis sukritikavo dėl jų atliekamų politeistinių veiksmų priskiriant Allah Aukščiausiajam sūnus. Tiek žydai, tiek ir krikščionys ginčijosi, kad kai kurie musulmonai vykdo mažojo politeizmo veiksmus vartodami tam tikrus posakius. Sekantį rytą At-Tufail atpasakojo savo sapną Pranašui (صلى الله عليه وسلم). Todėl Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pravedė pamokslą ir papeikė tuos, kurie tokius politeistinius posakius naudoja. Jis jiems patarė naudoti frazes, nesusietas su politeizmu.

Chadiso aktualumas skyriui

Chadisas pabrėžia, kad tokių ir panašių posakių kaip  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui ar „Su Allah Valia ir su Muchamedo vartojimas yra laikomas mažojo politeizmo veiksmu.

Išvados


 • Chadisas parodo sapnų reikšmingumą tada, kai Pranašui (صلى الله عليه وسلم) esant gyvam buvo įvedamos taisyklės.


 • Posakių „Su Allah valia ir su tavo arba  „Panorėjus Allah'ui ir tau bei panašių į juos vartojimas yra laikomas mažojo politeizmo veiksmu.


 • Nors žydai ir krikščionys laikosi tikėjimo, kuriame išpažįstamas didysis politeizmas, jie mokosi apie mažąjį politeizmą tam, kad pasiginčytų su musulmonais.


 • Vienas iš islamiškų ritualų pradedant pamokslą yra pašlovinti Allah ir išaukštinti Jį.


 • Labiau pageidautina priskirti absoliučią Valią Vieninteliam Allah, nors leistina sakyti ir „Jei panorės Allah, o tada jei panorės tas ir tas...“.


Išnašos:

[1] An-Nasā'ī (7/6) Nr. 3773, Achmad (6/371-372), Al-Baihakī (3/216), Al-Hākim (4/297) klasifikuotas sachych, ir Ad-Dahabī tam pritarė.

[2] An-Nasā'ī "Amal Al-Jaum val Leijla (Maldavimai, atliekami dieną ir naktį) (988) ir Achmad "Al-Musnad" (1/214, 283, 347).

[3] Ibn Madža (2118) ir Achmad (5/393).

Taip pat skaitykite: Širkas ir jo tipai

Nuoroda į "Concise Commentary On The Book Of Tawhīd", autorius Sālih Al-Fawzān, Anglų Kalba PDF, psl. 341 -346


Thursday, June 30, 2016

Teisėti nutarimai susiję su Zakātul-FitrAlimas Abdul-Aziz ibn Abdullaah ibn Baaz رحمه الله

Tas, kuris neranda vargšų savo gyvenamoje teritorijoje, privalo jų ieškoti kiturKlausimas:

Ką turėtų daryti žmogus, jeigu aplinkui jį nėra vargšų, kuriems priklauso Zakātul Fitr gavimas, kurį jis turi duoti? Ir koks yra verdiktas asmeniui, kuris negali to atlikti iki Eid maldos?Atsakymas:

Vardan Allah Aukščiausiojo ir Galestingiausiojo. Visas garbinimas priklauso Allah. Jo palaima ir saugumas tebūna Allah Pasiuntiniui, jo šeimai, jo kompanionams, ir tiems, kurie seka jo žinia.Zakātul Fitr yra pareiga, kurią Allah padarė Savo tarnui privaloma, Pranašo Muchamedo  صلى الله عليه وسلم lūpomis, tiek vyrams, tiek moterims, jauniems ir seniems, tiek laisviems žmonėms, tiek vergams.

Pranašas صلى الله عليه وسلم įsakė, kad jis būtų išdalintas (tiems, kam jis priklauso) iki tol, kol žmonės išeis atlikti Eid maldos.

Todėl, jeigu asmuo neranda nei vieno vargšo aplink save, tada jis turi jų ieškoti kaimyniniuose miesteliuose, kad galėtų atiduoti jiems savo Zakātul Fitr. Jis privalo pasiskubinti atiduoti jį iki Eid maldos, nes kitaip būtų oponuojama Pranašo صلى الله عليه وسلم  paliepimui.

Pranašas صلى الله عليه وسلم paliepė, kad Zakātul Fitr turi būti atiduotas (vargšams) prieš žmonėms išėjus melstis Eid maldos. Jis صلى الله عليه وسلم sakė:
"...tas, kuris atidavė jį (Zakātul Fitr) prieš Eid maldą, jam bus užskaityta kaip Zakāt Mak-bū-lia (pripažinta labdara Eid'ui). Ir tas, kuris atiduos jį  po Eid maldos, jam bus užskaityta kaip viena iš paprastųjų labdarų."

Tai kas jums yra privaloma, žmogau,  - tai pasirūpinti šiuo reikalu ir išdalinti (Zakātul Fitr) prieš Eid maldą, netgi jeigu taip darytumėt dieną, dvi ar tris dienas prieš Eid. Nėra žalos to daryti nuo 28-tos dienos, 29-tos ar 30-tos Ramadano pasninko dienos.


Ibn Umar (رضي الله عنه) dalindavo (Zakātul Fitr) dvi dienas prieš Eid, ir panaši praktika buvo sachābių (Pranašo صلى الله عليه وسلم  kompanionų). Galbūt jis - Ibn Umar (رضي الله عنه) - dalino jį tris dienas prieš Eid. Visa tai reiškia, kad daryti tai iš anksto nėra žalinga (2-3 dienas prieš Eid).

Dalinimas (Zakātul Fitr) prasideda nuo 28-tos dienos ir tęsiasi iki pat Eid maldos. Todėl, jūs neturite teisės užlaikyti jo iki jau po Eid maldos. Ir jeigu jūsų rajone nėra vargšų, tai ieškokite jų kituose rajonuose, netgi jeigu reiktų išsiruošti kelionei.


Yra teisėtai nustatyta, kad Zakātul Fitr turi būti dalinamas aplinkiniams žmonėms jūsų (gyvenamoje) žemėje (vietovėje)


Klausimas:

Ar Zakātul Fitr turi būti išdalinamas mūsų vietiniams vargšams (t.y. mūsų žemiečiams), ar kitiems nei jie? Ir jeigu mes išvykstame į kelionę tris dienas prieš Eid, kaip mums pasielgti su Zakātul Fitr?

Atsakymas:

Sunna yra padalinti Zakātul Fitr neturtingiems žmonėms iš tos pačios gyvenamosios vietos, Eid dienos rytą, prieš Eid maldą. Taip pat yra leistina dalinti labdarą dieną ar dvi dienas prieš tai, pradedant nuo 28-tos Ramadano dienos.

Jeigu žmogus, kuriam yra privaloma išmokėti Zakātul Fitr, keliauja dvi ar daugiau dienų prieš Eid, tuomet jis turėtų išmokėti Zakātul Fitr islamiškoje šalyje į kurią jis vyksta, ir jeigu jis vyksta į ne musulmonišką šalį, jam privalu ieškoti tenai neturtingų musulmonų, kuriems jis galėtų jį sumokėti.

Jeigu jis keliauja tuo laiku, kada jam yra leistina mokėti Zakātul Fitr, tai jam yra nustatyta išmokėti jį neturtingiesiems jo šalies gyventojams. Taip yra todėl, kad Zakātul Fitr  tikslas ir priežastis jo išmokos yra paremti varguolius ir padėti jiems, skirti jiems nuoširdumą, ir išlaisvinti juos nuo bet kokio išmaldos prašymo iš kitų Eid dienomis.


Zakātul Fitr dalinimas negali būti užvilkinamas dėl varguolių paieškos


Klausimas:

Ar Zakātul Amvuāl (privaloma asmens turto labdara) ir Zakātul Abdān (pažodžiui, labdara nuo asmens, pvz.: Zakātul Fitr) yra vienodi užvilkinimo teisėtumu dėl priežasties ieškant varguolio, kuris išties yra žinomas esant tokiu?

Atsakymas:

Ne, šios dvi labdarų rūšys nėra vienodos (šiuo atveju). Iš tiesų, tai yra privaloma išdalinti Zakātul Fitr prieš Eid maldą, kaip ir Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم yra liepęs; ir nėra nieko kas galėtų neleisti to atlikti dieną, dvi ar tris dienas prieš Eid. Tačiau, jis neturi būti uždelstas iki jau po maldos.


Pažyma:

Majmoo'ah Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah,
by The Esteemed Shaykh, Imaam Ibn Baaz, Vol. 14, pgs. 198-218 
[Translation: Abu Muhammad, 25th Ramadan 1434 AH (August 3, 2013 CE)]

Autentiškas šaltinis: islamlecture.com PDF

Wednesday, June 29, 2016

Nutartis dėl pasninko asmens, apleidusio maldą
Klausimas: 

Ar užskaitomas pasninkas asmens, apleidusio maldą?

Atsakymas:

Šlovė Allah, pasaulių Viešpačiui. Taika ir palaiminimas jam (صلى الله عليه وسلم), kurį Allah siuntė iš Savo malonės pasauliams (žmonijos ir džinų), jo šeimai, jo kompanionams, bei jo broliams iki pat Prisikėlimo dienos.

Islamo žinovų nuomonės nesiskiria dėl pasninkaujančio asmens, kuris apleidžia maldas (nesimeldžia), kuris atmeta bei neigia, kad jos yra privalomos:
 jo pasninkas yra negaliojantis, nes vienbalsiu laikoma, kad toks asmuo yra netikintis ir yra apostatas. 
   
 Priedo, netikinčiojo veiksmai yra tušti, nes veiksmų galiojimas priklauso nuo tikėjimo, ir šiuo atveju - tas asmuo neturi šio tikėjimo, Allah عزَّ وجلَّ sako:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23].

Ajos reikšmė:

Ir Aš visus jų darbus (atliktus  netikinčiųjų, politeistų, nuodėmingųjų) paversiu į skraidančias pasklidusias dulkes.  [Al-Furkân : 23].

 Allah عزَّ وجلَّ taip pat sako:


﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39].


Aja reiškia:

Kas liečia tuos, kurie netiki, jų darbai tarsi miražas dykumoje. Ištroškęs galvoja, kad tai - vanduo, bet prie jo priėjęs nieko neranda; išskyrus Allah, kuris jam paskirs, kas priklauso (pragarą). Ir Allah yra Greitas įvykdyti sprendimus. [ An-Nûr : 39].

 Jis taip pat pasakė: 


﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: 18].


Palyginimas tų, kurie netikėjo savo Viešpačiu, yra toks, kad jų darbai yra kaip pelenai, kuriuos audringą dieną vėjas piktai pučia; jie negalės gauti to, ką užsidirbo. Tai yra nuklydimas tolimas nuo tiesos kelio. [Ibrâhîm (Abraomas): 18].

Tie, kurie sąmojingai apleidžia maldą, dėl tingėjimo ar apsileidimo, bet pripažįsta, kad ji privaloma, islamo žinovų nuomonės skiriasi dėl tokio asmens:

Kai kurie jį laiko netikinčiu, remdamiesi tai pagrindžiančiais religiniais tekstais. Tokios nuomonės laikėsi  Imamas Ahmad bei kiti.

 Kiti islamo mokslininkai nelaiko tokio asmens netikinčiuoju, nes yra kiti įrodymai, neleidžiantys jų priskirti šiai kategorijai. Tokios nuomonės laikėsi imamas Malik, Aš-Šafi’i, Abu Hanyfa bei kiti.

  Tuo remiantis, nustatymas, ar asmens pasninkas galiojantis ar ne, priklauso nuo nutarimo, pagal kurį asmuo teisiamas:

 Tie, kurie pasmerkia asmenį, apleidžaintį maldą valingai ir iš tingėjimo priskiria tokį asmenį prie tų, kurie nevykdo pareigos. Todėl jo pasninkas ir visi kiti veiksmai, kaip kad jau buvo prieš tai minėta – tušti dėl tikėjimo nebuvimo,  kas yra sąlyga, nuo kurios priklauso jo veiksmai bei pasninkas.

   Tie, kurie tokio asmens nepasmerkia, laiko jį nepaklusniu tikinčiuoju, bet ne – netikinčiuoju. Todėl jo veiksmai ir pasninkas yra galiojantys dėl egzistuojančio tikėjimo,  kas yra privaloma poelgių bei garbinimo veiksmų sąlyga.

 Labiausiai paplitusi nuomonė tarp dviejų paminėtų yra, kad tai priklausys nuo išsamaus ir konkretaus klausimo: 
t.y. asmuo, kuris visiškai apleidžia maldą ir miršta tokioje maldos apleidimo stadijoje, nėra tikintysis ir jo veiksmai bei pasninkas nėra galiojantys. Tai vadinama “visišku apleidimu”.

 Kas liečia asmenį, kuris kartais meldžiasi ir kartais jas praleidžia, yra apsileidęs jų atžvilgiu, bet jis nėra netikintysis. Jis išties yra musulmonas, priklausantis Allah valiai ir jo grėsmei, ir to asmens pasninkas yra galiojantis. Tai vadinama “bendru apleidimu”.

  Tai patvirtina chadisas, kuriame Pranašas صلَّى الله عليه وسلَّم  sako: 

„Allah paskyrė penkias maldas Savo vergams. Tas, kuris jas atlieka tinkamai be jokių trūkumų, tas asmuo turės sandėrį su Allah, jog Allah priims jį į Rojų. Tas, kas neatliks maldų, neturės sandėrio su Allah ir, jei Allah panorės, gales jį nubausti, arba jam atleisti “ (1).

Tai taip pat pagrįsta kitu chadisu, kur Pranašas صلَّى الله عليه وسلَّم  sako: 

„Pirmiausias dalykas, dėl kurio vergas bus teisiamas, yra jo malda, atsižvelgiant į tai, ar ji buvo pilnai atlikta.  Jei ne, bus žiūrima, ar asmuo meldėsi papildomas maldas. Jei jis atliko papildomas maldas, jo privalomos maldos bus užskaičiuotos iš papildomų maldų.” (2). Iš tiesų, šis smulkus paaiškinimas yra vienas iš pasirinkimų, atliktų Šeicho Al-Islam Ibn Taymiyya (3) رحمه الله.

 Idealios žinios priklauso Allah. Mūsų paskutinė malda yra šlovinti Allah, Pasaulių Valdovą. Taika ir palaiminimas telydi mūsų Pranašą صلَّى الله عليه وسلَّم, jo šeimą, jo kompanionus ir brolius iki pat Prisikėlimo dienos. 

Dhu Al-Qa`da 16th, 1426, Alžyras,
Atitinka 2005 gruodžio  18d.


(1) Pranešė Abu Dâwûd, skyrius iš “Prayer of El-Witr” (chadisas 1422), An-Nassâ'i, skyrius iš “Prayer” (chadisas 465) ir Ahmed (chadisas 23361)`Ubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنه leidimu. Šis chadisas  patvirtintas  Al-Albâni kaip autentiškas  “Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb” (1/370) ir “Sahîh Al-Jâmi`” (chadisas 3243).

(2) Pranešė At-Tirmidhi, skyrius iš “Prayer” (chadisas 415), An-Nassâ'i, skyrius  iš “Prayer” (chadisas 469) ir  Ibn Mâjah, skyrius iš “Establishing prayer and Sunna” (chadisas 1491) Abu Hurayra رضي الله عنه. leidimu. Šio chadiso autentiškumas patvirtintas Al-Albâni in “Sahîh Al-Jâmi`” (chadisas 2020).

(3) Žr. “Majmû` Al-Fatâwa” pateikta  Ibn Taymiyya (7/614,615,616), (22/49).